İş Güvenliği Uzmanının Yükümlülükleri;


* İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

* İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

* Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

* Eğitim Planı hazırlamak

* İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

* Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

* Risk Değerlendirmesi yapmak

* Acil Durum Planı hazırlamak

* Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

* İç Yönetmelik hazırlamak

* İş İzni Prosedürü hazırlamak

* Çalışma talimatları hazırlamak

* İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

* Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

* Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

* Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

* Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

* Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

* Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

* Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

* Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

* Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

* Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

* Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

* İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

* Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

* Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek


İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplama

Duyurular4-11 Mayıs İş Güvenliği Haftası
MERKEZ SAAT
 
Merkez Saat, tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Mavi OSGB'den almaya karar verdi. 
PARK BRAVO GROUP
 
Felsefesini "Üreten kadının yaşam tarzı" konsepti etrafında şekillendiren Park Bravo artık Mavi OSGB'DE.
ARKAS HOLDİNG

Arkas Holding ilkyardım eğitimlerimiz başarılı bir şekilde tamamlandı.
COSMODENT
 
Ağız ve diş sağlığı kliniği Cosmodent,  tüm iş sağlığı ve güvenliği  hizmetleri için  Mavi OSGB'yi tercih etti. 
İSTAÇ
Üretilen 15.000 ton atığın %50'si organik içeriklidir. Bu dönüşümdeki katkımızdan dolayı çok mutluyuz.
backnext