Sağlık Personelinin yükümlülükleri;

* İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

* Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

* Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

* İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

* Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

* İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

* İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

* İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak


Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplama

Duyurular4-11 Mayıs İş Güvenliği Haftası
MERKEZ SAAT
 
Merkez Saat, tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Mavi OSGB'den almaya karar verdi. 
PARK BRAVO GROUP
 
Felsefesini "Üreten kadının yaşam tarzı" konsepti etrafında şekillendiren Park Bravo artık Mavi OSGB'DE.
ARKAS HOLDİNG

Arkas Holding ilkyardım eğitimlerimiz başarılı bir şekilde tamamlandı.
COSMODENT
 
Ağız ve diş sağlığı kliniği Cosmodent,  tüm iş sağlığı ve güvenliği  hizmetleri için  Mavi OSGB'yi tercih etti. 
İSTAÇ
Üretilen 15.000 ton atığın %50'si organik içeriklidir. Bu dönüşümdeki katkımızdan dolayı çok mutluyuz.
backnext